Tin nội thất

Những ý tưởng hay bảo vệ đồ gỗ nội thất

Những ý tưởng hay bảo vệ đồ gỗ nội thất

Độ ẩm cao dẫn đến phồng rộp gỗ, trong khi đó, hiện tượng gỗ bị tách hoặc nứt sẽ xuất hiện khi độ ẩm ở mức thấp. Độ ẩm cao cũng gây ra sự tăng trưởng của nấm mốc trên đồ gỗ nội thất.