Tủ thờ G16002

  • Tủ thờ G16002

Giá tiền: 16.850.000 ₫

Tủ thờ Gõ đỏ 100% 1m6 

Thông tin chi tiết

Tủ thờ Tràm sấy 1m60  06 chân cẩn giấ: 5.500..000 đ

Tủ thờ Tràm sấy 1m50   04 chân giá:      4.500.000 đ 

Sản phẩm khác