Tủ Thờ Gõ Lào 1m6

  • Tủ Thờ Gõ Lào 1m6

Giá tiền: 20.700.000 ₫ 23.000.000 ₫

Tủ Thờ Gõ Lào 1m6 Tủ thờ gõ đỏ 100%, vân đẹp quằn quại :)

Bụng phệ 

Thông tin chi tiết

Kích thước 1m6 ( N 1600 C 1550 R 600)

Sản phẩm khác