Tủ thờ CG18001

  • Tủ thờ CG18001

Giá tiền: 13.200.000 ₫

Tủ thờ Căm lớn 1m8

Thời gian sử dụng 100 năm

Bảo hành 02 năm

Thông tin chi tiết

Tủ thờ Cẩm 1m8 chạm : 26.250.000 VNĐ

Sản phẩm khác