Tủ thờ 05

  • Tủ thờ 05

Giá tiền: 15.000.000 ₫

Tủ thờ Gõ đỏ 6 chân loại lớn

1600x850x1500

 

Thông tin chi tiết

Tủ thờ 05

Gõ đỏ 100% 

vân gõ quằn quại

Sản phẩm khác