Thần tài 001

  • Thần tài 001

Giá tiền: 27.000.000 ₫

Thần tài 01

Gỗ gốc Cẩm nu

Kích cỡ: 900x700x700

Thông tin chi tiết

Thần tài 01

Nghệ thuật chạm tinh tế 

Mang lại sự giầu sang cho gia đình

Sản phẩm khác