Đồng hồ gỗ 010

  • Đồng hồ gỗ 010

Giá tiền: 12.000.000 ₫

Đồng hồ gỗ Lu y , kiểu cổ điển của Pháp

Gỗ giáng hương 100%

Bảo hành 12 tháng

Thời gian sử dụng 100 năm

Thông tin chi tiết

Kích thước: cao 2m15 N 90cm R 50cm

Sản phẩm khác