Tủ hồ sơ 002

  • Tủ hồ sơ 002

Giá tiền: Liên hệ

Tủ hồ sơ 02 cánh gỗ gõ đỏ 

Thông tin chi tiết

Tủ 02

Sản phẩm khác

Tủ hồ sơ MDF 1m2

5.600.000 ₫ 5.040.000 ₫

Bàn làm việc MDF 1m4

4.200.000 ₫ 3.780.000 ₫

Bàn làm việc MFC 1m2

2.500.000 ₫ 2.250.000 ₫

Bàn làm việc gỗ ghép 1m2

2.000.000 ₫ 1.800.000 ₫