Salong triện gõ đỏ 6MC12

  • Salong triện gõ đỏ 6MC12

Giá tiền: 34.425.000 ₫ 40.500.000 ₫

Salong gỗ 010. Salong triện 6MC12 chất liệu gõ đỏ 100%. Hàng được chế tác theo đúng gỗ, đúng quy trình sấy, sơn xịt. 

Thông tin chi tiết

Salong gỗ 010

Sản phẩm khác

Salong như ý gõ

40.000.000 ₫ 36.000.000 ₫

Salong nệm 1389A

43.500.000 ₫ 30.450.000 ₫

Salong nệm 855

23.000.000 ₫ 18.400.000 ₫

Salong nệm 1303

35.500.000 ₫ 31.950.000 ₫