Cốp TV sồi CTVS101

  • Cốp TV sồi CTVS101

Giá tiền: 2.150.000 ₫

Cốp ti vi gỗ sồi hoặc soan đào

Mẫu hiện đại đơn giản tinh tế

dài 2m2 giá 4.200.000 đ

2m giá 4.000.000 đ

Dài 1m4 giá 2.560.000 đ

Dài 1m2 giá 2.150.000 đ

Thông tin chi tiết

Gỗ thịt nguyên miếng

Mầu vàng sồi , hồng, cam

Sản phẩm khác

Salong như ý gõ

40.000.000 ₫ 36.000.000 ₫

Salong nệm 1389A

43.500.000 ₫ 30.450.000 ₫

Salong nệm 855

23.000.000 ₫ 18.400.000 ₫

Salong nệm 1303

35.500.000 ₫ 31.950.000 ₫