Lục bình gốc cẩm nu

  • Lục bình gốc cẩm nu

Giá tiền: 18.000.000 ₫

Lục bình 02

Gỗ gốc cẩm nu

Kích cỡ: 500x650x45

Thông tin chi tiết

Lục bình 02

Sản phẩm khác