HĐ 018 Giường giáng hương gõ đỏ

  • HĐ 018 Giường giáng hương gõ đỏ

Giá tiền: 120.000.000 ₫

Giường khổ 1m8

Gỗ nguyên khối dầy

Thông tin chi tiết

Sang chảnh và vương giả

Sản phẩm khác