Bàn ghế gốc HD 005

  • Bàn ghế gốc HD 005

Giá tiền: 300.000.000 ₫

Bàn ghế gốc cây cẩm 06 món

Băng dài 1m9 

Mặt bàn dài 1m3

Bảo hành muôn đời

Thông tin chi tiết

Bàn ghề HD 05

Sản phẩm khác